Sykehusbarn.no logo menu

Om stiftelsen

Stiftelsen Sykehusbarn jobber for at barn som er påvirket av egen eller andres alvorlige sykdom skal ha gode opplevelser fylt med glede, smil og latter under behandlingsperioden. Sykehusbarn jobber ikke direkte med å redde liv. 

Stiftelsen Sykehusbarn er til for alle  barn på sykehus og vi har størst aktivitet for barn i helseregion Sør-Øst

Stiftelsen Sykehusbarn gjennomfører prosjekter og arrangementer ute på sykehusene og i andre omgivelser for barn, deres familier og venner. Målsettingen for alt vi gjør er for å bedre forholdene for barna, spre glede, oppmuntring og skape gode opplevelser i hverdagen som barna ønsker å huske.

Stiftelsen Sykehusbarn er helt avhengig av økonomisk støtte for å oppfylle formålet - vi mottar ingen offentlig støtte.  Inntektene får vi gjennom bedriftsdonasjoner og samarbeid, private innsamlingsaksjoner, private givere, minnegaver, søknadsmidler og grasrot andelen.

 

Vil du være med å bidra?

Gi en gave nå Støtt oss fast