Sykehusbarn.no logo menu

Om stiftelsen

Stiftelsen Sykehusbarn jobber for at barn som er påvirket av egen eller andres alvorlige sykdom skal ha gode opplevelser fylt med glede, smil og latter under behandlingsperioden. Sykehusbarn jobber ikke direkte med å redde liv. 

Stiftelsen Sykehusbarn er til for barn på sykehus i Norge. Vi samarbeider med 25 sykehus over hele Norge. Vi har størst aktivitet for barn ved Rikshospitalet, Ahus, Ullevål Sykehus, Stavanger Universitetssykehus, Statens Senter for Epilepsi og Østfold Sykehus Kalnes.

Stiftelsen Sykehusbarn gjennomfører prosjekter og arrangementer ute på sykehusene og i andre omgivelser for barn, deres familier og venner. Målsettingen for alt vi gjør er for å bedre forholdene for barna, spre glede, oppmuntring og skape positive øyeblikk i hverdagen.

Sykehusbarn er helt avhengig av økonomisk støtte for å oppfylle formålet. Inntektene får vi gjennom bedriftsdonasjoner, private innsamlingsaksjoner, private givere, minnegaver og grasrot andelen.

 

Vil du være med å bidra?

Gi en gave nå Støtt oss fast